ბიომასის საინფორმაციო საიტი

http://biomass.ge/ ივნისი, 2015

ბიომასა ბიოლოგიური წარმოშობის პროდუქტი ან ნარჩენია, რომელიც სოფლის მეურნეობის ან მსგავსი სამრეწველო საქმიანობის შედეგად მიიღება. გლობალური დათბობის ეპოქაში, განახლებადი ენერგიის წყაროების მაქსიმალური გამოყენება, უმნიშვნელოვანესია. სწორედ ამიტომ, ვებგვერდზე, რომელიც ომედიაში შეიქმნა, ამომწურავი ინფორმაციაა განთავსებული ბიომასის შეგროვების, გადამუშავების და მოხმარების შესახებ.

ანალიტიკური ცენტრის „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ და ილიაუნის ენერგეტიკისა ინსტიტუტის ამ საიტის მიზანია გახდეს პლატფორმა და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის წყარო, რომელიც ერთმანეთთან დააკავშირებს ბიოენერგიის განვითარებით დაინტერსებულ ყველა პირს.

  • მთავარი
  • ახალი ამბები
  • კონტაქტი
მთავარი
ახალი ამბები
კონტაქტი
English